استاد پناهیان

استاد پناهیان-اجل ببین تا امل نبینی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ان آدم قبل ان یصیب الذنب کان اجله بین عینیه (میگه من می میرم) و عمله خلفه (به آرزوش میگه برو دنبال کارت) فلما اصاب الذنب جعل الله امله بین عینیه و اجله خلفه، فلایزال یومل حتی یموت (آرزو رو می بینه و مرور بیشتر

توسط hosenair، قبل