استاد طائب

استاد طائب-اشرافی گری دولت

در یکی از استان ها رفتم، احوال استاندارش رو پرسیدم، ۷۷۰ میلیارد ثروتش بود. ثروت اعلانی وزیر مسکن ۴۵۰ میلیارد تومنه ثروت اعلانی وزیر صنعت بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومنه ثروت اعلانی وزیر بهداشت ۱۲۰۰ میلیارد تومنه بعد وزیر مرور بیشتر

توسط hosenair، قبل
استاد پناهیان

استاد پناهیان-پذیرش محدودیت راه پیشرفت

کدام جوان ها جوان های آماده ای برای پیشرفت نیستند؟ ۱- جوان هایی که انگیزه ای برای زندگی ندارند ۲- جوان هایی که محدویت ها رو نمی پذیرند همان طور که محدویت های فوتبال رو می پذیری، محدودیت های زندگی مرور بیشتر

توسط hosenair، قبل