سید احمد خاتمی

آیت الله وحید خراسانی-از صمیم قلب رهبری را دوست دارم

در دیداری که به آیت الله وحید خراسانی (زید عزه) داشتیم به من فرمودند: سلام من را به مقام معظم رهبری برسونید و بگین از صمیم قلب دوستشان داریم و اعتقاد ما این است که هیچ کس مانند ایشان نمی تواند کشور را اداره کنند.

توسط hosenair، قبل