عدالت

شیوه آموزش عدالت به کودکان

*شیوه یاد دادن عدالت به بچه‌ها* مردی يه ساندويچ براي دوتا پسر كوچيكش گرفت؛ گذاشت روی ميز. به اولی گفت: “تو نصف كن!” و به دومی گفت: “و تو انتخاب كن!” مات و مبهوت نحوه ی تربيت وعدالت اين مرد شدم!! يعني اگه اولى يه وقت عمداً نامساوى نصف كنه، مرور بیشتر

توسط hosenair، قبل